top of page

Vlaamse coronamaatregelen rond mobiliteit

Rijopleidingen en -examens

Alle rijopleidingen en rijexamens, inclusief het terugkommoment, worden alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort. Lees meer over de coronamaatregelen rond de rijopleidingen, examens, vormings- en terugkommomenten en nascholingen.

Vlaamse steunmaatregelen voor mobiliteitssectoren

De Vlaamse overheid voorziet extra steunmaatregelen voor bedrijven uit de taxisector, de autobus- en autocarsector en de auto- en fietsdeelsector. Er komt ook financiële steun voor De Lijn en de Vlaamse regionale luchthavens.


Veel getroffen bedrijven komen in aanmerking voor de compensatiepremie (opent in nieuw venster)en bepaalde federale steunmaatregelen(opent in nieuw venster). Bijkomende Vlaamse steunmaatregelen zijn echter nodig omdat de compensatieregel geen faillissementen zal tegenhouden bij bedrijven met meerdere voertuigen.


Ontdek alle steunmaatregelen bij:

• de taxisector

• de autobus- en autocarsector

• de auto- en fietsdeelsector (deelmobiliteit).

Openbaar vervoer

• Op het openbaar vervoer is een mondmasker verplicht.

• Bij De Lijn (bus, tram, metro) gelden verschillende coronamaatregelen en een aangepaste dienstregeling van De Lijn.(opent in nieuw venster)

• De gratis treinrittenkaart van de NMBS (Hello Belgium Railpass) is een federale maatregel. U kon de gratis railpass online aanvragen tot en met    30 september 2020.

Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

Wie in 2019 een elektrisch voertuig of een wagen op waterstof heeft besteld, kon tot 31 oktober 2020 een zero-emissiepremie aanvragen. Door de coronacrisis kunnen leveringen vertraging oplopen. Daarom wordt de deadline om de premie aan te vragen verschoven naar 1 maart 2021.


U moet wel nog steeds een bestelbon hebben van ten laatste 31 december 2019. De premie moet ook aangevraagd worden binnen de 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig.

Drietalig document voor (inter)nationale verplaatsingen

Download het drietalig document met toelichting over de COVID-19-maatregelen(PDF bestand opent in nieuw venster), te gebruiken tijdens eventuele controles van:
• (inter)nationale privéverplaatsingen met een personenwagen
• (inter)nationaal personenvervoer
• (internationaal) transport van goederen.


Het document is louter bedoeld als een toelichting voor buitenlandse instellingen over de coronamaatregelen in Vlaanderen en heeft daarnaast geen wettelijke waarde.


Houd er rekening mee dat u niet-essentiële verplaatsingen nog steeds maximaal moet beperken en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat uw voertuig zich in een veilige staat bevindt.

Tijdelijke demonteerbare afscherming

Door de coronamaatregelen is het toegelaten om tussen 4 mei 2020 en 1 mei 2021 een tijdelijke afscherming (zoals tussenschotten) in voertuigen te voorzien. Na het plaatsen van zo’n afscherming hoeft u niet speciaal naar de keuring te gaan.
 

Protocol autobus en autocar

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een protocol verspreid over de sanitaire regels voor collectief personenvervoer met autobus of autocar voor nationale en internationale ritten. Het protocol bevat aanbevelingen voor het heropstarten van de vervoerstrajecten van passagiers met autobus of autocar die buiten het openbaar vervoer en het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs vallen.

Meer Informatie

 
 
 
bottom of page