Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding en rijexamens

De Vlaamse Regering besliste om opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op de te schorten vanaf 16 maart 2020.

In de toekomst is het volgende mogelijk:

 • Theorie- en praktijklessen kunnen opstarten vanaf 11 mei 2020

 • Oefenen met je begeleider op de openbare weg vanaf 11 mei 2020

De lessen en examens starten mits steeds de volgende voorwaarden na te leven:
 

 • Handen wassen voor en na de les is steeds verplicht

 • Minstens 1,5m afstand waar mogelijk

 • Mondmaskers zijn verplicht wanneer 1,5m afstand houden niet mogelijk is (elke praktijkles, zelf mee te nemen)

 • De kandidaat neemt een balpen mee (ook voor de praktijkles)

 • Er zijn geen passagiers toegelaten in de voertuigen

 • De voertuigen en lokalen worden na ieder gebruik ontsmet

 • Geen cash betalingen mogelijk

Indien niet voldaan kan worden aan deze voorwaarden start de les niet.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend:

 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020. Je hoeft geen 6 uur verplichte praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt. De gedigheid van het voorlopig rijbewijs wordt verlengt tot verlengt tot 30/09/2020. Men mag dus blijven oefenen op de openbare weg tot 30 september 2020.

 • Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd. De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de voorlopige rijbewijzen (voorlopig) tot 30/9/2020 bekrachtigt.

 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot 31/12/2020.

 • Wanneer de geldigheid van je geslaagd examen op privéterrein vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot 31/12/2020.

 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

Meer weten over de impact van het coronavirus op de rijopleiding? Surf naar de website van de Vlaamse overheid.